www.uleva.cz

rodinná a individuální terapie, péče nejen o duši
Zajímavé odkazy:Energy Talisman 
Doporučuji kouli od Vratislava Zouhara. Koule je silný zářič energie, který harmonizuje prostředí i vodu. Sama už mám druhou kouli. Také doporučuji jeho přednášky. Téma jeho přednášek, jeho vize, mně otevírá nové obzory a také seznamuje s učením Rudolfa Steinera.
 www.energytalisman.cz


MAITREA a.s. www.maitrea.cz
Masáže Jitka Zahrádková www.jitkagarden.cz
Lída Freinwaldová, Jičín, kraniosakrální masáž tel: 737279741
Monika Žižková, Tehov, kinezologie tel: 606353505
Daniela Sowia, Louny, vědma přes telefon (není z televize) tel: 605286049