www.uleva.cz

rodinná a individuální terapie, péče nejen o duši

ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ PŘI PRÁCI NA SOBĚEvicka:


Z praxe mi vyplývá zkušenost, že klienti často chodí s problémem, který sice vidí, vnímají ale nemohou k němu. Jako kdyby byl v krajině až na čtvrtém kopci od nich a oni neměli jakékoli vybavení aby tam došli natož s ním pracovali. Tato zkušenost mě přivádí k nabídce základního ošetření ve třech krocích.

  1. Skrze Vaše podvědomí uvolnit z Vašeho těla přivtělené duše z rodinných systémů, tedy z Vašich kořenů. Každá duše navíc ve Vašem těle má svůj software který nutně ovlivňuje Váš. Pak ztrácíte pojem o tom kdo vlastně jste, kam jdete. Jako kdyby byly pomíchané listy z několika knih a ani jedné knize nenavazovala souvislost a pochopení a přijmutí příběhu. Můžete být víceméně konfrontováni s osudy již zemřelých a těžko lze poté hledat míru své osobní svobody pro pohyb a tvoření.

  2. Propojit Vaši duši s ženskými předky, s jejich silou a s jejich zkušenostmi. Tzn. pevně stát na jedné noze, mít dobré ukotvení teď a tady v tomto těle, mít zdravé a pevné kořeny. Obrazně je to plynulé napojení na příjem energii z rodu od matky – Vaše přirozená benzinová pumpa a Vaše přirozená knihovna z níž můžete čerpat z osudů předků a navázat na ně. Nezačínat stále od začátku, nebo složitěji, nemít možnost se pohnout z místa nebo naopak, nenajít místo kde je pro mě stabilita a nebo být stále nedobrovolně v pohybu.

  3. Propojit Vaši duši s mužskými předky, s jejich silou a zkušenostmi. Ukotvit druhou nohu. Znáte to z Bible, nejen vodou a chlebem je člověk živ. Potřebuje ještě jiný druh energie který mu právě poskytují jeho kořeny, jeho původ, jeho matrici z které může růst dál pro tento život. Pokud nemáte půdu ani pod jednou nohou, můžete si být nejistí a stále v pohybu. Pokud stojíte na jedné noze, neustále vyvažujete aby jste to ustáli. Spoustu své energie vypotřebujete na vyvažování a ne na tvoření své současné cesty. Pokud máte dobré základy, můžete stavět dál. Dobrými základy se nerozumí vytěsnění všeho těžkého a povznesení všeho dobrého. Dobrými základy se rozumí přijetí všeho co k nim patří a na základě čeho jsme došli do současného okamžiku. Jen takový jednoduchý příklad. Z nějakého důvodu pohrdám nebo si nevážím svého otce. Ale pak nutně pohrdám půlkou sama sebe, protože jsem z půlky otec. A už jedu jen na půl plynu.

Základní ošetření vidím ve třech sezeních. Každé 3-4 hodiny po 14 dnech. Píšu to zde jako doporučení. Můžeme řešit Vaše vztahy, nemoci, peníze ale stejně Vás to bude vracet zpět k příčině. A duchovnímu zadání pod příčinou. Na řešení důsledků vypotřebováváme spoustu energie která by se dala celkem konstruktivním způsobem použít jinde , asi tak.

krkonose